XXL och hållbarhet

Löparkläder

Klimat, miljö, djurvälfärd och arbetsvillkor genom hela produktionsprocessen är viktiga satsningsområden för XXL. Här kan du läsa mer om våra åtgärder och projekt för att bli så bra som möjligt.

Produktion som uppfyller krav på etiska riktlinjer, miljö och produktsäkerhet. När du handlar hos XXL ska du kunna lita på att de produkter du köper är säkra för både dig och de anställda som hanterar dem. Inte minst ska du känna dig säker på att även de människor som arbetar i fabrikerna där varorna tillverkas har bra arbetsvillkor, med en produktion som uppfyller krav på miljö, säkerhet och etiska riktlinjer.

STÄLLER KRAV PÅ LEVERANTÖRERNA

XXL anger klara och tydliga riktlinjer för hur vi arbetar med hållbarhet och etiska teman i alla led. Ett speciellt team har ansvar för att vi håller oss uppdaterade kring alla förändringar som sker inom dessa områden. Vi har en rad krav och riktlinjer vilka alla som levererar varor till XXL måste uppfylla. Detta ska säkerställa att våra varor och produktionen följer både nationella och internationella krav och regelverk. Arbetsförhållandena i fabrikerna där våra varor tillverkas, innehåll av kemikalier i produkter, hur produkterna är märkta och hur varan transporteras är några av de områden där vi ställer stränga krav på våra leverantörer och producenter. Dessutom arbetar XXL aktivt med att få våra leverantörer att välja miljövänligt, återvinningsbart emballage. XXL för en bra dialog med miljömyndigheterna på de marknader där vi distribuerar våra varor. Våra rutiner för inköp och kontroll av varor är utformade på ett sådant sätt att vi ska uppfylla myndigheternas krav och riktlinjer. Vi arbetar även aktivt tillsammans med myndigheterna för att stärka inte bara vår egen kunskap och vårt interna arbete, utan även våra leverantörer och importörer av produkter till de länder där vi bedriver vår verksamhet. 

MINSKNING AV KOLDIOXIDAVTRYCKET

När XXL tar emot produkter genomför vi dessutom en omfattande intern kontroll för att säkerställa att de produkter som vi tar in uppfyller de krav som är ställda på produkten. Detta gör vi bland annat genom att ta stickprover på produkter, baserat på återkoppling från miljömyndigheter. Vi kontrollerar produkterna med hänsyn till kemikalier, matkontaktmaterial, märkning och emballage. Produkterna kontrolleras under produktionen, vid mottagningen på våra lager och i butikerna. Dessutom genomför vi fabriksbesök hos producenter. Vi har även satt upp mål för att minska vårt koldioxidavtryck. För att lyckas med detta har vi dragit igång egna projekt med fokus på energiförbrukning och transport, exempelvis att byta ut belysning till LED-teknologi, solcellsanläggningar som levererar ström till våra varuhus och ökad användning av mer miljövänlig transport i samarbete med våra transportörer.

PLASTREDUKTION

Hos XXL arbetar vi för att minska mängden emballage samt för att välja miljövänliga och återvunna material. Målet är att få fler att strunta i onödiga plastpåsar. Om du ändå behöver en påse eller två går överskottet till XXL Children’s Foundation. Vi arbetar även med flera projekt inom återbruk och cirkulär ekonomi.

DJURVÄLFÄRD

När du köper en dunjacka eller en ulltröja hos XXL ska du känna dig trygg med att råvarorna av animaliskt ursprung kommer från produktion med bra djurhållning. XXL har en egen djurvälfärdspolicy för att värna om djurs rättigheter. Detta innebär bland annat att vi endast säljer plagg med mulesingfri ull och att våra dunjackor endast innehåller dun som inte har plockats från levande djur. 

EUROPAS GRÖNASTE SPORTKEDJA

I juli 2016 utsågs XXL till Europas bästa sportkedja i ett omfattande test inriktat på både etisk handel och miljö. Testet genomfördes av medlemsländer i International Consumer Research & Testing (ICRT). XXL är starkt engagerade i miljö och produktsäkerhet, och vi har som mål att bli sportbranschens bästa på området. Att XXL nu levererar bäst i Europa på miljö och etiskt arbete inom sport är ett tecken på att vi gör något rätt och – ännu viktigare – en stark motivation att arbeta för att bli ännu bättre. Genom alla implementerade åtgärder, nya åtgärder och kontinuerlig uppdatering av våra rutiner i linje med nya krav och regeländringar, har XXL som målsättning att förbli Europas grönaste sportkedja. Om du vill få mer information om hur XXL arbetar med produktsäkerhet, miljö och etik kan du kontakta oss på environment@xxl.no

Läs också: Visste du att...

close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!