Nu är det MEDLEMSDAGAR! Se alla medlemserbjudanden

Visste du att...

Flugfiske

XXL tycker att det är viktigt med hållbarhet och vi arbetar ständigt för att bli bättre.

De snabba klimatförändringarna och den stora påverkan på miljön – år 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven – är något som vi alla måste ta på allvar.

Hos XXL arbetar vi ständigt med att göra både verksamheten och leverantörskedjan så hållbar som möjligt.

VISSTE DU TILL EXEMPEL ATT ...

... XXL satsar på förnybara energikällor och bland annat bygger solkraftverk på taken på många av våra varuhus?

... XXL bidrar till bättre hälsa och miljö genom att fasa ut farligt fluor och andra giftiga ämnen i produkterna?

... XXL ställer stränga krav på leverantörerna och kontrollerar att produkterna inte innehåller farliga kemikalier?

... Överskottet från försäljningen av våra bärpåsar går till XXL Children’s Foundation, förutom att det minskar mängden plast?

... XXL har en djurvälfärdspolicy som ska säkerställa att råvaror av animaliskt ursprung kommer från produktion med hög djurvälfärd, samt ett förbud mot användning av råvaror från hotade djurarter?

... XXL ständigt arbetar för att minska negativ miljöpåverkan genom bland annat åtgärder inom varutransport, energieffektivitet och begränsning av resor?

... XXL både minskar mängden emballage på produkter och byter ut emballage mot miljövänliga och återvunna material?

... XXL har infört ett internt förbud mot vissa typer av kemikalier som kan var hälso- eller miljöskadliga, trots att det för närvarande inte finns något förbud från myndigheternas sida?

... Byte till LED-belysning och andra energibesparande åtgärder har inneburit upp till 30 % lägre energiförbrukning i flera av våra varuhus?

Läs också: XXL och hållbarhet

close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!