Kom igång med discgolf!

Discgolf discar

Frisbeegolf går ut på att på så få kast som möjligt ta sig från utkastsplats till hål. Det vanliga är att spela 18 hål, som i golf. Varje hål har ett par, alltså det antal slag som spelare med noll i handicap förväntas klara hålet på. Det är dock inget nybörjare behöver bry sig om, fokusera på ditt eget resultat och försök slå det.

Olika typer av discar

De typer av discar som finns är Putters, Drivers och Mellandistans. Putter används vid närspel när man vill ha hög precision, driver används främst vid utkast när man vill komma så långt som möjligt och mellandistans ligger mellan driver och putter. För nybörjare som vill prova kan en lättspelad mellandistansdisc räcka. Bäst är dock ett startset där du får en disc av varje typ som alla är anpassade för nybörjare. 

Discgolf kast


Hitta rätt disc

Frisbeegolfdiscar kommer märkta med fyra siffror som visar dess hastighet, glidförmåga, sväng och fade.

Hastighet (Speed)
Anges från 1 till 14, där 1 är långsammast och 14 snabbast. Generellt ligger putters på 1-2, mellandistans på 3-5 och drivers från 6 och uppåt. Långsamma discar är lättare att kontrollera, medan discar med högre tal går längre men är mer svårspelade. För nybörjare rekommenderas discar upp till 7.

Glidförmåga (Glide)
Anges från 1 till 7. Discar med hög glide svävar bra och ger extra längd även för de som inte kastar hårt. För nybörjare som vill få längd rekommenderas en disc med hög glidförmåga över en med hög hastighet.

Sväng (Turn)
Anges från +1 till -5 och påverkar hur mycket en disc viker av åt höger (för högerhänta, åt vänster för vänsterhänta) i början av kastet. En disc med +1 kallas överstabil och håller emot att vika av, och en med -5 lätt viker av och kallas för understabil. För nybörjare rekommenderas låg turn.

Fade
Anges från 0 till 5 och är discens tendens att avsluta med att dra åt vänster (för högerhänta, åt höger för vänsterhänta). 0 innebär att discen knappt fadear och 5 innebär att discen kommer göra en kraftig fade på slutet. För nybörjare rekommenderas en låg fade, då de oftast kastar med mindre kraft och tappar längd med hög fade.

Discgolf driver


Övrig utrustning

Frisbeegolf går att utöva i sina vanliga kläder, med endast en disc. Det finns samtidigt utrustning som underlättar att tänka på. Skor är viktigt. Populärast är smidiga, vattentäta modeller, så som lätta walkingskor. Även en praktisk bag som är anpassad efter det antal frisbees du har, samt minimarkör, handduk, dricka och extra kläder är bra.

Snabbguide Discgolfregler:

– Kastordning på första utkast lottas. På övriga hål börjar den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål. I spel börjar den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen att kasta först– Utkast på varje hål kastas från utkastplatsen. Det är tillåtet att ta fart och stiga över utkastmarkeringen efter att discen har släppts– Vid ”vanliga” kast placeras främre foten där discen stannade. Det är tillåtet att kliva över när discen släppts, man får dock ej ta fart– Vid kast med 10 meter eller mindre till korgen är det ej tillåtet att stiga över efter att discen släppts– Det är tillåtet att byta disc när som helst under spel.

Discgolf korg
close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!