Testa discgolf -en av sommarens roligaste sporter!

Discgolf 3

Discgolf har många likheter med vanlig golf. Målet är att ta sig från A till B med så få kast som möjligt. Istället för att få bollen i ett hål, ska frisbeen, eller discen landa i en korg. Höjdskillnader, träd och vind bidrar till att göra spelet mer utmanande.

Antalet hål på en frisbeegolfbana kan variera, vanligast är 9 eller 18 hål. Ett hål är normalt mellan 50 och 200 meter långt. Varje hål har ett par, alltså det antal slag som spelare med noll i handicap förväntas klara hålet på. Det är dock inget nybörjare behöver bry sig om, fokusera på ditt eget resultat och försök slå det.


Olika typer av discar

De typer av discar som finns är putters, midrange och drivers. Putter används vid närspel när man vill ha hög precision, driver används främst vid utkast när man vill komma så långt som möjligt och midrange ligger mellan driver och putter. Ett tips är att börja med ett startset där du får en disc av varje slag som alla är anpassade för nybörjare.

Putter: Används för inspel och putt vid korgen eller vid korta hål, när god precision är det viktigaste. Anpassad för längder 0-75 m.

Midrange: Används främst för halvlånga utkast eller inspel. Discen är varken trubbig eller spetsig utan något mittemellan vilket gör den väldigt mångsidig. Kan även använda att putta med. Anpassad för längder 50-100 m.

Fairway driver: Dessa används för långa utkast där det är viktigt att hålla sig på fairway. Discen ger bra kontroll i förhållande till den extra läng man får. Anpassad för längder 75–125 m.

Distance driver: En distancedisc går längre än en fairwaydisc och används när man vill kasta så långt som möjligt. Discarna är bredrimmade med låg profil som gör att de kan skära snabbt genom luften. Anpassad för längder från c:a 100 m.


Hitta rätt disc

Discarna är märkta med fyra siffror som visar dess hastighet, glidförmåga, sväng och fade.

Speed: Hastighet anges från 1 till 14, där 1 är långsammast och 14 snabbast. Generellt ligger putters på 1-2, mellandistans på 3-5 och drivers från 6 och uppåt. Långsamma discar är lättare att kontrollera, medan discar med högre tal går längre men är mer svårspelade. För nybörjare rekommenderas discar upp till 7.

Glide: Glidförmåga anges från 1 till 7. Discar med hög glide svävar bra och ger extra längd även för dem som inte kastar hårt. För nybörjare som vill få maximal längd rekommenderas en disc med hög glidförmåga framför en med hög hastighet.

Turn: Turn anger hur mycket en disc viker av (åt höger för högerhänta, åt vänster för vänsterhänta) i början av kastet. Det anges inom spannet +1 till -5. En disc med +1 kallas överstabil och håller emot att vika av, medan en med -5 viker av lättare och kallas för understabil. För nybörjare rekommenderas låg turn.

Fade: Med fade menas discens tendens att avsluta med att vika av (åt vänster för högerhänta, åt höger för vänsterhänta). Det anges från 0 till 5 där 0 innebär att discen knappt fadear och 5 innebär att discen kommer göra en kraftig fade på slutet. För nybörjare rekommenderas en låg fade, då de oftast kastar med mindre kraft och tappar längd med hög fade.


Övrig utrustning

Discgolf går att utöva i sina vanliga kläder. Klä dig efter väder och välj med fördel ett par bekväma och lätta walkingskor, gärna vattentäta som tål blött gräs. En praktisk bag som är anpassad efter det antal frisbees du har, samt minimarkör, handduk och något att dricka är också bra att ha med sig.


Några regler

- Kastordning på första utkast lottas. På övriga hål börjar den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål. I spel börjar den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen att kasta först

- Utkast på varje hål kastas från utkastplatsen. Det är tillåtet att ta fart och stiga över utkastmarkeringen efter att discen har släppts.

- Vid ”vanliga” kast placeras främre foten där discen stannade. Det är tillåtet att kliva över när discen släppts, man får dock ej ta fart.

- Vid kast med 10 meter eller mindre till korgen är det ej tillåtet att stiga över efter att discen släppts.

- Det är tillåtet att byta disc när som helst under spel.

Se vårt utbud av discar och tillbehör här.

Discgolf korg
close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!