Integritetspolicy för XXL

Som en del av vår verksamhet behandlar XXL personuppgifter. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett betryggande och säkert sätt.


All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den för tidpunkten gällande dataskyddslagstiftningen, inbegripet den Svenska personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).


Nedan beskrivs syftet och bakgrunden till vår behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas och vilka rättigheter som de personer vars personuppgifter behandlas har. Vi lämnar inte ut, säljer eller överför personuppgifter till andra än vad som anges nedan.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice via e post på Kundservice@xxl.se.. Du kan också när som helst kontakta oss eller ändra dina uppgifter på din personliga sida: xxl.se/login

Ansvar för behandling av personuppgifter

XXL är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att XXL bestämmer varför och hur personuppgifterna ska behandlas.


Vi kan också komma att behandla personuppgifter på andra sätt än vad som anges nedan, men kommer då att informera om de personuppgifter som behandlas på andra sätt än vad som anges i denna policy.


Vår behandling som personuppgiftsansvarig baseras på den verksamhet vi driver och syftet med vår verksamhet, det vill säga försäljning av sportutrustning. Se mer nedan om syftet med behandlingen av de enskilda personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig:

XXL Sport & Villmark AB

Ulvsundavägen 187 D, 168 67 Bromma

E-post: Kundservice@xxl.se

org. 556685-0623

Varför och vilken typ av personuppgifter vi samlar in och använder

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Nedan finner du information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge vi lagrar personuppgifterna, med mera.

Med "personuppgifter" menas all information relaterad till en fysisk person, som du.
Med "behandling" avses all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Relationen med våra kunder

Registrering av försäljningsorder i våra varuhus. Vi behandlar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum och dina köp i syfte att hantera och registrera dina köp och eventuell uppföljning samt i syfte att tillhandahålla service till dig som kund. Den rättsliga grunden för behandlingen är det köpeavtal vi ingått med dig, att behandlingen är nödvändig samt att vi har ett legitimt intresse av att ta hand om vår relation med dig som kund.

Gör ett köp på xxl.se. Vi behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och dina köp så att du kan genomföra inköp på xxl.se. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullföljandet av köpeavtalet och eventuell uppföljning av köpet.

Skapa och hantera användare på "Mina sidor". Vi behandlar namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum för att skapa en användare på "Mina sidor" på xxl.se. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullföljandet av användaravtalet vi ingått med dig.

Registrering i XXL REWARD. Vi behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum för att skicka ut nyhetsbrev och SMS med kundförmåner, erbjudanden och information till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Anpassade erbjudanden, marknadsföring och reklam på SMS, e-post, internet och sociala medier. Vi behandlar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, uppgifter om beteende från xxl.se och tidigare köphistorik på XXL för att skicka dig erbjudanden med mera, som nämnts ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Vi delar också personuppgifter om våra kunder för att anpassa oss till mottagare av reklam och anpassa marknadsföringen till grupper av våra kunder (segmentering) i sociala medier och annonsplattformar som Google, Schibsted, Amedia och eventuellt andra. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att sälja våra produkter.

Användning av sociala medier. För att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och produkterna och erbjuda intelligenta lösningar kan du följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och andra sociala medier. Om du väljer att gilla eller dela information från XXL kommer personuppgiftsregleringen och integritetspolicyn gälla för de enskilda tjänsterna. Vi får även information om dig direkt och indirekt när du besöker vår Facebook-sida, exempelvis när du följer oss på Facebook, kontaktar oss på Facebooks chatt eller delar, gillar eller kommenterar våra Facebook-inlägg. Detsamma kan gälla andra sociala medier. För behandlingen av sådana personuppgifter är vi gemensamt ansvariga med mediet. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att sälja våra produkter.

Deltagande i tävlingar och marknadsundersökningar av XXL. Vi behandlar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum så att du kan delta i tävlingar vi arrangerar. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Svara på frågor till kundtjänst. Vi behandlar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum och eventuella personuppgifter från förfrågningar till kundservice. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt samt att vi har ett legitimt intresse av att svara på frågor till oss och uppfylla ditt önskemål att få svar på frågor.

Registrering och lagring av personuppgifter enligt förordningen om skjutvapen. Vi behandlar namn, datum, tillståndsinformation, vapen och ammunition för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning, så som förordningen om skjutvapen.

Säkerhet för våra tjänster. Vi behandlar olika teknisk information som loggar, IP-adresser, med mera, för att undersöka och förhindra säkerhetsöverträdelser av våra tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt och i vårt berättigade intresse att säkra våra tjänster.

XXL lagrar inte kredit- eller betalkortsnummer, och alla korttransaktioner och eventuell uppskjuten betalning/finansiering sker externt med auktoriserade leverantörer av betaltjänster.

Kommunikation och kontakt

Vi behandlar personuppgifter om personer som kontaktar oss i syfte att svara på och dokumentera kommunikation, samt för att kontakta personer som inte omfattas policyn enligt ovan. Detta gäller alla former av kommunikation, fysisk och digital, skriftlig och muntlig.

I dessa fall behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som följer av kommunikationen, inklusive historik/loggar om förfrågningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig, samt att vi har ett legitimt intresse av att svara på och hantera kommunikation som vi är en del av.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss, men det kommer att vara nödvändigt att lämna uppgifter till oss för att vi ska kunna svara på förfrågningar.

Företagskunder, leverantörer och samarbetspartners med mera

Vi behandlar personuppgifter tillhörande kontaktpersoner till befintliga och potentiella företagskunder, leverantörer och andra samarbetspartners för att hantera vår relation med leverantörer och andra, för att förbereda, implementera och dokumentera tjänster samt utvärdera användningen av tjänster. I dessa fall behandlar vi namn, kontaktuppgifter, företagsnamn och uppgifter relaterade till företaget där personen i fråga arbetar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig samt att vi har ett berättigat intresse av att hantera relationen med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward

Få specialerbjudanden & 30 dagars 100% nöjd kundgaranti