Sekretesspolicy för XXL

XXL tar din integritet på allvar. Du ska kunna lita på att vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regelverk. I denna sekretesspolicy förklarar vi varför vi samlar in information om dig, vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi skyddar din integritet.

XXL Sport og Villmark AS (hädanefter XXL) org. nr 881 932 792 är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på kundeservice@xxl.no. Dessutom kan du när som helst kontakta oss eller ändra dina uppgifter på din personliga sida: xxl.no/login.

Vi kan behandla personuppgifter på andra sätt än vad som anges nedan, men i dessa fall kommer vi att informera om detta på andra sätt än genom denna policy.

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in och behandlar och syften

Vår behandling som personuppgiftsansvarig baseras på den verksamhet vi bedriver och syftet med vår verksamhet, dvs. försäljning av sportutrustning m.m. Du kan läsa mer om ändamålet med behandlingen av de enskilda personuppgifterna nedan.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Nedan följer information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, syfte och den juridiska grunden för behandlingen, hur länge vi behandlar personuppgifterna m.m.

Med "personuppgifter" avses all information som kan kopplas till en fysisk person, som dig.

"Behandling" avser allt som vi gör med personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, delning via överföring, spridning eller någon annan form av åtkomst, justering eller samlande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilken information vi behandlar och hur vi samlar in den

Vilka av dina personuppgifter vi behandlar beror på hur du interagerar med oss, dina inställningar på "Mina sidor", om du är medlem i vårt bonusprogram XXL Reward och i vissa fall lagstiftning (till exempel vid köp av vapen).

I huvudsak samlar vi in följande information:

Information som du lämnar till oss: När du handlar hos oss, registrerar eller hanterar ett användarkonto på våra webbplatser, ansluter dig till vårt bonusprogram XXL Reward, kontaktar oss via kundtjänst, deltar i kundundersökningar eller tävlingar, anmäler dig till evenemang eller representerar någon av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners lämnar du personuppgifter. Dessa uppgifter kan omfatta:

• Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress). Om du är en kontaktperson före ett företag kan du också behöva uppge din yrkestitel och ditt företagsnamn.

• Inloggningsuppgifter (t.ex. e-postadress, användarnamn och lösenord).

• Kontoinformation (t.ex. identifierare, födelsedatum, medlemskap i lojalitetsprogram och köphistorik).

• Köphistorik (till exempel information om tidigare köp och användning av rabatter. Om du köper vapen behandlar vi även inköpsdatum, uppgifter om tillstånd, uppgifter om vapen och ammunition).

• Information som du tillhandahåller i samband med dina kundtjänstförfrågningar (t.ex. kontakt- eller annan verifieringsinformation samt innehållet i dina förfrågningar).

• Information om deltagande i evenemang eller tävlingar.

Om du söker jobb hos oss kommer vi att behandla den dokumentation du skickar till oss. Förutom kontaktuppgifter kan det handla om CV, ansökan, intyg, examensbevis och referenser.

Information som vi samlar in genom användning av tjänster: I vissa fall samlar vi in dina personuppgifter automatiskt, till exempel när du besöker vår webbplats eller använder tjänster genom vårt bonusprogram XXL Reward. Beroende på vilka tjänster du använder kan denna information innehålla följande:

• Köphistorik, information om vilka webbplatser du har besökt eller varor du har varit intresserad av.

• Bonusar eller rabatter som du har tjänat in via lojalitetsprogrammet XXL Reward.

• Platsdata, IP-adress och information om hur du använder våra tjänster (t.ex. när och hur du använder vår webbplats, mätningar relaterade till leverans av e-post eller annan kommunikation till dig eller hur ofta du loggar in på kundklubben).

• Analys, med användning av analystjänster från tredje part. Dessa tjänster använder cookies och liknande tekniker för att samla in och analysera information om användningen av tjänsten och för att rapportera aktiviteter och trender.

• Information från sociala medieplattformar, till exempel när du gillar eller delar ett inlägg på vår Facebook-sida (eller andra sociala medier), följer oss på sociala medier eller lämnar kommentarer.

Vem vi behandlar personuppgifter om

Denna sekretesspolicy omfattar vår behandling av personuppgifter om:

• våra kunder i butik och på våra webbplatser

• besökare på våra webbplatser

• deltagare i våra evenemang

• medlemmar i vårt bonusprogram XXL Reward

• kontaktpersoner hos våra företagskunder, leverantörer och samarbetspartners

• arbetssökande.

Vad informationen används till och vad som är grunden för behandlingen

Nedan anger vi våra syften med behandlingen av dina personuppgifter och grunden för denna behandling:

Tillhandahålla tjänster: När du genomför ett köp hos oss, använder tjänster i kundklubben eller deltar i evenemang eller tävlingar hos oss behandlar vi personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig eller enligt lag.

För att ge dig tillgång till webbplatser och funktioner: När du registrerar dig som användare eller medlem i XXL Reward behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig tillgång till webbplatsen och relevanta funktioner. Vi behandlar denna information på underlag av ditt samtycke.

• För att kommunicera med dig: Vi använder personuppgifter för att kommunicera med dig om köp, ditt konto eller för att svara på frågor i kundcentret. Vi behandlar sådana personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller på grund av ett berättigat intresse av att ha kontakt med och kommunicera med andra.

För att skicka rekommendationer och relevant marknadsföring till dig: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ge dig anpassade erbjudanden, marknadsföring och annonsering via SMS, e-post, internet och sociala medier om du har samtyckt till detta. Om du är medlem i vår kundklubb XXL Reward kan vi även använda dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och SMS till dig med kundförmåner, erbjudanden och relevant information.

För att registrera ditt deltagande i tävlingar och marknadsundersökningar: Vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i våra tävlingar eller marknadsundersökningar. Behandlingen sker på underlag av ditt samtycke.

• För att genomföra våra avtal med företagskunder, leverantörer och partners: Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos befintliga och potentiella kunder, leverantörer och andra samarbetspartners för att hantera våra avtal med dessa.

• För att registrera närvaro vid evenemang: Vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i evenemang hos oss för att ge dig nödvändig information och för att kunna identifiera deltagare. Grunden för denna behandling är ditt samtycke, och i vissa fall vårt berättigade intresse av att hantera sådana händelser.

• För att genomföra rekryteringsprocesser: När du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter för eventuell anställning, vilket är relaterat till ett eventuellt anställningsavtal med dig om du anställs.

Underhålla och förbättra tjänsten: Vi använder den insamlade informationen för att förbättra kundupplevelsen på webbplatser och i tjänster, anpassa och utveckla xxl.no och för att tillhandahålla funktioner i tjänsterna. Vi använder också uppgifterna för att ge besökare rekommendationer och tjänsteanpassningar som är relevanta för dem. Detta kommer att tillhandahållas både baserat på besökarnas beteende, t.ex. på tjänster som används, länkar som klickas på eller information som läses, och på beteendet hos andra användare med liknande användningsmönster. Detta görs med ditt samtycke och för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla bra webbplatser och få insikt i hur webbplatserna används.

För att säkerställa säkerheten på vår webbplats: När du besöker vår webbplats behandlar vi personuppgifter om dig för att säkerställa säkerheten på vår webbplats. Detta inkluderar åtgärder som att förhindra missbruk och utnyttjande av tjänsten, skydda våra användares rättigheter och säkerställa att våra villkor följs. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål baserat på vårt berättigade intresse av att skydda tjänsten mot missbruk och utnyttjande.

För att säkerställa säkerheten i våra lokaler och butiker: För att skydda våra medarbetare, kunder, fastigheter, utrustning m.m. använder vi oss av kameraövervakning i våra lokaler ochbutiker. I samband med detta kan personuppgifter om personer som kan identifieras på övervakningen behandlas, och vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att utföra det skydd som nämnts. Kameraövervakning är både lämplig och nödvändig för att uppnå det ovan nämnda ändamålet med övervakningen, och vårt berättigade intresse av att bedriva bevakning är förenligt med hänsynen till din integritet. Information om övervakningen kommer att finnas på de platser där den sker. Bilder från övervakningskameror raderas inom sju dagar om det inte är sannolikt att de kommer att överlämnas till polisen. I sådana fall kommer inspelningarna att raderas efter 30 dagar, om inte annat krävs av juridiska skäl.

Uppfylla rättsliga skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla förfrågningar från offentliga myndigheter, domstolsbeslut, berättigade förfrågningar om handlingar m.m. Detta omfattar personuppgifter som är nödvändiga för att informera representanter och rådgivare, inklusive advokater och revisorer. Vi använder sådana personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav, redovisnings- eller säkerhetskrav, samt för att åtala eller försvara oss i samband med rättsliga förfaranden eller liknande rättsprocesser.

Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer information om vilka cookies vi använder samt vilka cookies du har accepterat och hantera cookies genom att klicka på ikonen längst ner till vänster på webbplatsen.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part i följande fall:

• Till våra underleverantörer när det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till oss, såsom fraktbolag, reparationsleverantörer, betalleverantörer och IT-leverantörer. Vi ingår ett databehandlingsavtal med sådana tredje parter, som hindrar dem från att använda informationen på något annat sätt.

• Till myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det, till exempel enligt bokförings- och skattelagstiftning.

I enskilda fall, för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan, kan vi överföra personuppgifter till länder utanför EES. I sådana fall kommer vi att se till att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och endast överförs i enlighet med villkoren i GDPR avsnitt V.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in, och raderar uppgifterna när de inte längre är nödvändiga. Hur länge vi behåller dina personuppgifter varierar beroende på hur informationen samlades in och i vilket syfte den samlades in. Vi använder följande kriterier för att fastställa lagringsperioden:

• Om vi har ett juridiskt eller avtalsenligt behov av att behålla informationen.

• Om informationen är nödvändig för att tillhandahålla varor eller tjänster.

• Om du har möjlighet att komma åt eller ta bort information på ditt medlemskonto eller i XXL Reward.

• När grunden för behandlingen är samtycke, om samtycket återkallas eller ett konto raderas eller avslutas.

När vi inte längre har ett aktuellt legitimt behov av att behandla dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så snabbt som möjligt i enlighet med tillämplig lag.

Rättigheter

Du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva kring vår behandling av dina uppgifter:

Tillgång: Du har rätt att kräva tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.

Radering: Du kan be oss att radera dina personuppgifter, vilket vi kommer att respektera och följa om vi inte till exempel är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter eller om det finns andra omständigheter som gör fortsatt lagring nödvändig.

Rättelse: Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga kan du rätta dem på "Mina sidor" eller kontakta oss och kräva att vi rättar dem.

Begränsningar av behandlingen: I enlighet med dataskyddsförordningen kan du också kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, om förutsättningarna för detta uppfylls. Om behandlingen är begränsad kommer personuppgifter endast att lagras.

Invändningar: Om vår behandling baseras på legitima intressen har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder kommer vi att upphöra med behandlingen i fråga, såvida det inte finns tvingande och berättigade skäl att fortsätta behandlingen. Du kan också göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring, inklusive profilering i den mån detta är relaterat till direkt marknadsföring.

Dataportabilitet: Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla avtalet och personuppgifterna behandlas automatiskt kan du begära att vi lämnar ut personuppgifterna till dig eller till en tredje part i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om samtycket gäller medlemsklubben XXL Reward kan du göra detta genom att avregistrera dig från XXL Reward via länken längst ner i varje e-postmeddelande. Du kan även ändra och se dina personuppgifter på "Mina sidor", samt återkalla ditt samtycke här. Kontakta vår kundtjänst för att utöva dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna i inledningen till denna sekretesspolicy.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter. Detta är för att se till att vi endast ger tillgång till dina personuppgifter till dig, och inte någon som utger sig för att vara du.

Datamyndigheter och klagomål

Norska Datatilsynet ansvarar för att övervaka efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna, samt att övervaka norska företags behandling av personuppgifter. Om du har klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss.Vi använder norska Datatilsynet som ledande tillsynsmyndighet för gränsöverskridande behandling enligt GDPR artikel 56, och du kan därför rikta eventuella klagomål till Datatilsynet. Kontaktuppgifter finns på Datatilsynets hemsida: www.datatilsynet.no. På webbplatsen finns också mer information om våra skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar

Ibland kan vi ändra denna sekretesspolicy, till exempel till följd av ändringar i behandlingen av personuppgifter eller till följd av ändringar i dataskyddslagstiftningen. När sekretesspolicyn ändras kommer vi att publicera en uppdaterad version på vår webbplats. Om vi gör några ändringar i sekretesspolicyn kommer vi att meddela dig och vid behov be om ditt samtycke igen.

close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!