Medlemsvillkor för XXL Reward 

XXL Reward är ett lojalitetsprogram inom XXL Sport & Vildmark där du som inloggad medlem kan samla poäng genom köp. När du samlat 1200 poäng omvandlas de till en bonuscheck på 30 kronor i början av varje kalendermånad. Bonuscheckarna finns tillgängliga på Mina sidor. Du kommer också att få medlemsrabatter och andra förmåner samt generella och personliga erbjudanden baserade på dina preferenser. Medlemskapet är personligt och gäller mellan dig som konsument och XXL Sport & Vildmark AB, org.nr. 556685-0623 ("XXL"). Genom att registrera dig som medlem i XXL Reward godkänner du dessa medlemsvillkor.


Medlemskap 

Medlemskapet i XXL Reward är gratis och gäller i alla svenska XXL-varuhus och på xxl.se. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige, med svenskt telefonnummer. Medlemskapet i XXL Reward är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.

Du kan endast ha ett (1) XXL Reward-medlemskap och medlemsförmånerna gäller endast för dig som privatperson. Du kan bli medlem i XXL Reward i alla svenska XXL-varuhus och på xxl.se.

När du handlar i varuhus kan du som medlem registrera dina köp med hjälp av legitimation, medlemsnummer eller genom att uppge ditt telefonnummer. Bonuscheckar och medlemsrabatter är personliga och får endast användas av dig. XXL förbehåller sig också rätten att begära giltig legitimation från dig i syfte att identifiera dig som medlem. Dina inköp registreras på Mina sidor på xxl.se så länge du är inloggad när du genomför köpet.

Personnummer används för att identifiera dig som medlem, säkerställa att värdehandlingar såsom information om aktuellt poängsaldo och bonuscheckar skickas till rätt person samt för att uppdatera vårt kundregister och erbjuda god kundservice.

När du handlar på xxl.se används personnummer, telefonnummer och/eller e-postadress för att identifiera dig som medlem. XXL förbehåller sig rätten att begära att du skickar in giltig legitimation för att bevisa att du är den du utger dig för att vara. Om du har uppgivit telefonnummer och e-postadress på "Mina sidor" på xxl.se kommer vi att kontakta dig via e-post och SMS om du har samtyckt till detta. Du kan anpassa dina val genom att logga in på "Mina sidor".


Medlemsförmåner

Poäng

- Det är gratis att samla poäng på dina inköp hos XXL.

- För att samla poäng, och/eller ta emot digital marknadsföring från XXL, måste du lämna ditt samtycke på Mina sidor på xxl.se.

- Poängen du samlar är kopplade till ditt personnummer, telefonnummer och/eller e-postadress. Poängen är personliga och kan inte överföras till någon annan. Ändring av telefonnummer och annan personlig information görs via Mina sidor.

- Du kan samla poäng på alla dina köp i XXL-varuhus och på xxl.se med undantag för frakt, presentkort, pant, plastpåsar och köp som betalas med poäng.

- 1 poäng = 1 krona (SEK) för inloggade medlemmar.

- Dina poäng är giltiga i tolv månader. Poäng som inte omvandlats till en bonuscheck inom denna tid förfaller.

- Vid retur kommer de poäng du samlat vid köpet av produkten(-erna) att dras av.

- Om du hunnit få en bonuscheck för de produkter du returnerar, kommer motsvarande poäng att dras från ditt aktuella poängsaldo på Mina sidor.

- Om du har hunnit använda bonuschecken innan returen görs, kommer bonuscheckens värde att dras från det belopp du får återbetalat till ditt betalkort.

- På Mina sidor (xxl.se) har du alltid full översikt över ditt aktuella poängsaldo. Dina poäng bidrar till att kvalificera dig för unika förmåner som bonuscheckar, personliga erbjudanden och medlemsrabatter.

- Poängen har en väntetid på 30 dagar från inköpsdatumet. Detta görs för att möjliggöra retur eller online-avbokningar. När denna väntetid har passerat kommer de godkända poängen att läggas till på ditt poängkonto.

- För att få dina poäng registrerade på dig måste du identifiera dig vid köptillfället. Det gör du genom att uppge ditt personnummer, telefonnummer, medlemsnummer eller e-postadress i varuhus och genom att vara inloggad på Mina sidor på xxl.se. Om du uppger fel uppgifter, ex. fel telefonnummer, kommer poängen inte att registreras på dig. Du får även poäng när du betalar med presentkort.

- Poäng kan inte registreras i efterhand.

- Du tjänar inte poäng på produkter från varumärket ASICS.


Poäng och bonuscheckar

Så fungerar poäng och bonuscheckar:

Du får en poäng för varje krona du handlar för. Vid retur dras motsvarande poäng av från ditt aktuella poängsaldo. När du har samlat 1200 poäng omvandlar vi dessa till en bonuscheck på 30 kr. Du hittar alla bonuscheckar på Mina sidor på xxl.se. Denna avstämning görs varje månad baserat på en bonusberäkning från föregående månad. Information om nya bonuscheckar meddelas via e-post eller SMS. Om du inte har uppnått en nivå som kvalificerar dig för en ny bonuscheck överförs poängen till nästa månad. Vi kan även komma att dela ut bonuscheckar med kortare eller längre intervaller än månadsvis.

Poäng och bonuscheckar som tilldelats dig kan inte lösas in mot kontanter eller presentkort. Alla köp berättigar till poäng, med undantag för fraktkostnader, betalning med bonuscheckar samt köp av presentkort. Betalning med presentkort ger dock rätt till poäng. Poäng kan inte registreras i efterhand. Registrera därför alltid ditt XXL Reward-medlemskap vid köptillfället så att du inte går miste om poäng och bonuscheckar.

När du handlar på xxl.se finns din(a) bonuscheck(ar) tillgängliga i kassan. Du kan även se dem på "Mina sidor”. Bonuscheckar måste användas i sin helhet, och eventuell återstående summa förloras vid köp för ett mindre belopp än bonuscheckens ursprungliga värde.

Om betalning sker med bonuscheck för produkter vars totala summa understiger bonuscheckens värde förfaller det bonuscheckens resterande belopp. Var uppmärksam på att dina bonuscheckar kan ha olika giltighetstid. Du kan se dina bonuscheckar och aktuell giltighetstid på "Mina sidor".

XXL Sport och Vildmark förbehåller sig rätten att korrigera och/eller ta bort poäng och bonuscheckar

- som har registrerats felaktigt av XXL

- vid brott mot medlemsavtalet.

Om detta skulle ske kommer du att få ett meddelande från XXL med information om skälet till korrigeringen.


Så använder du dina bonuscheckar: 

När du handlar i ett XXL-varuhus eller på xxl.se och har bonuscheckar tillgängliga på Mina sidor, ligger ansvaret på dig att meddela att du vill använda din(-a) bonuscheck(-ar). Om värdet på bonuschecken överstiger 200 kronor förbehåller sig XXL rätten att begära uppvisande av giltig legitimation. Detta är för den egna säkerheten och för att ingen annan än du ska kunna använda dina bonuscheckar. 

Poäng kan inte användas på produkter från varumärket ASICS.


Information om poäng: 

Aktuellt poängsaldo och information om poäng hittar du på Mina sidor, på xxl.se eller i våra nyhetsbrev som skickas till dig via e-post. Information om nya bonuscheckar skickas också till dig via e-post eller SMS när du når angivna nivåer.


Personliga erbjudanden 

XXL Reward är ett lojalitetsprogram där du kan få tillgång till förmåner och erbjudanden anpassade för dig, förutsatt att du har godkänt att ta emot nyhetsbrev och SMS.

 • Personliga och generella erbjudanden gäller på ordinarie priser och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
 • Personliga och generella erbjudanden kan komma i form av procentrabatt, rabatt i kronor, köp 3 betala för 2 eller olika paketerbjudanden.
 • Giltighetstiden för personliga och generella erbjudanden kan variera.
 • Om inget annat meddelas kan erbjudanden användas en (1) gång.
 • Personliga och generella erbjudanden och medlemsrabatter blir tillgängliga på Mina sidor på xxl.se och digitala utskick så som nyhetsbrev och SMS. Om du vill ta emot erbjudanden och medlemsrabatter via nyhetsbrev och SMS måste du lämna samtycke till digital marknadsföring. Det gör du under Mina inställningar på Mina sidor. Du kan på samma sätt när som helst gå in på Mina sidor och avregistrera dig från våra utskick.


Användartester och kundundersökningar 

I syfte att förbättra XXL och vårt lojalitetsprogram XXL Reward kan du som medlem erbjudas att delta i användartester och kundundersökningar. Genom att delta i undersökningarna får du möjlighet att påverka vårt produktutbud, till exempel genom att tycka till om vilka nya produkter som ska lanseras.


Mina sidor

När du blir medlem i XXL Reward kan du skapa ett användarkonto på xxl.se (Mina sidor). På Mina sidor kan du till exempel:

 • Se och ändra dina personuppgifter.
 • Se din orderhistorik.
 • Se dina tillgängliga bonuscheckar och aktuellt poängsaldo.
 • Se dina personliga erbjudanden.
 • Välja om du vill ta emot marknadsföring via nyhetsbrev och SMS.
 • För att underlätta för dig sparar vi din orderhistorik på "Mina sidor". På så sätt kan du enkelt följa upp dina köp.


Avslutande av medlemskap

Medlemskapet gäller tillsvidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta vår kundservice. Om du avslutar ditt medlemskap förlorar du dina samlade poäng och eventuella bonuscheckar samt förmånerna som följer med medlemskapet.

XXL Sport & Vildmark förbehåller sig rätten att avsluta kundens medlemskap och/eller tillfälligt spärra kundens tillgång till lojalitetsprogrammet i händelse att:

(i) kunden har brutit mot medlemsvillkor och bestämmelser,
(ii) kunden medvetet har utnyttjat poängsystemet för att erhålla rabatter som strider mot lojalitetsprogrammets avsikt,
(iii) kunden har begått brottsliga handlingar, såsom bedrägeri eller liknande,
(iv) det misstänks att kundens medlemskap missbrukas, eller
(v) kunden har varit inaktiv i över 24 månader. Med inaktivitet avses att du inte har gjort några köp eller uppvisat annan interaktion, till exempel genom klick i nyhetsbrev, de senaste 24 månaderna. 

Vid avslutat medlemskap och/eller spärrad tillgång förfaller eventuella poäng och bonuscheckar. Kunden får därefter ett meddelande från XXL med information om orsaken till avslutandet av medlemskapet och/eller den spärrande tillgången.


Hantering av dina personuppgifter

Ditt integritetsskydd är viktigt för oss. Du är inte skyldig att förse XXL med dina personuppgifter, men för att ta emot digital kommunikation från XXL enligt beskrivningen ovan är hantering av dina personuppgifter en nödvändig förutsättning. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett betryggande och säkert sätt. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den för tidpunkten gällande dataskyddslagstiftningen, inbegripet den svenska personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). I vår integritetspolicy beskrivs syftet och bakgrunden till vår behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas och vilka rättigheter som de personer vars personuppgifter behandlas har. Vi lämnar inte ut, säljer eller överför personuppgifter till andra än vad som anges nedan. Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vår kundservice via e-post på kundservice@xxl.se. Du kan också när som helst ändra dina uppgifter på Mina sidor.

Vi rekommenderar att du läser vår integritetspolicy. Du hittar den här.


Ansvarsbegränsning

XXL ansvarar inte för förlust eller skada till följd av tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra, liknande felaktigheter i förbindelse med ditt XXL Reward-medlemskap. Denna ansvarsbegränsning gäller endast för ansvar som kan undantas enligt gällande lagstiftning.


Ändring av medlemsvillkor och bestämmelser 

XXL Sport och Vildmark AB förbehåller sig rätten att när som helst, men med rimlig förvarning, ändra befintliga medlemsvillkor och bestämmelser för lojalitetsprogrammet. Ändringar kommer att meddelas via XXL:s digitala kanaler. Om du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att avsluta ditt XXL Reward-medlemskap. Fortsatt användande av lojalitetsprogrammet och dess förmåner anses vara ett bindande samtycke till de genomförda ändringarna. Du hittar den senaste versionen av medlemsvillkoren här.


Avveckling av lojalitetsprogrammet 

XXL Sport och Vildmark AB har rätt att avsluta, ändra, begränsa eller ersätta hela eller delar av lojalitetsprogrammet med en månads varsel. I händelse av att lojalitetsprogrammet avvecklas på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, påföljder från myndigheter eller liknande, kan lojalitetsprogrammet upphöra omedelbart utan varsel varvid samlade poäng och bonuscheckar förfaller omedelbart och utan kompensation.


Svensk lagstiftning

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och bestämmelser. Om en tvist uppstår mellan dig som kund och XXL Sport & Vildmark AB kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s webbplats hittar du här. (www.arn.se) 


Kontaktinformation

Om du vill framföra klagomål, har synpunkter eller frågor om XXL Reward är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post: kundeservice@xxl.se eller per post:
XXL Sport & Vildmark AB
Köpsvängen 10
168 67 Bromma
Sverige

Dessa medlemsvillkor uppdaterades senast 18 januari 2024.

close icon

Välkommen till vår nya e-handel! Klicka här för att gå tillbaka till gamla xxl.se

Bli medlem i XXL Reward - få poäng på alla köp

Få personliga erbjudanden och poäng på alla köp!